top of page

Vítame rádiologické oddelenie UC San Diego v Diagnose.meS radosťou vítame rádiologické oddelenie Medicínskeho centra Kalifornskej univerzity San Diego (UCSD) na našej platforme. UCSD je celosvetovo uznávaná vzdelávacia inštitúcia pre rádiológov. Ich rádiologickí špecialisti majú vysokú úroveň odbornosti v prakticky každej oblasti zobrazovania, vrátane zobrazovania orgánov brucha, prsníka, neurorádiológie, intervenčnej a cievnej rádiológie, rádiológie svalov a kostí a tiež ultrazvuku. Navyše, toto oddelenie má dedikovaný Inštitút magnetickej rezonancie (MRI). Veľmi sa tešíme na vzájomnú spoluprácu!

Comments


bottom of page