top of page

Vítame Prof. Scheltens v Diagnose.me


Philip Scheltens, MD, PhD, najnovší prírastok na platforme Diagnose.me, je profesor kognitívnej neurológie a riaditeľ Alzheimerovho centra na VU University Medical Center v Amsterdame, ako aj čestný profesor neurológie na University College London. Práca profesora Scheltens zmenila spôsob diagnostikovania Alzheimerovej choroby. Bol jedným z prvých v Holandsku, ktorý založil kliniku pre demenciu a založil amsterdamskú skupinu pre demenciu, ktorá je v súčasnosti najväčšou zbierkou klinických a biomarkerových údajov. To mu umožnilo iniciovať spolu s kolegami nové diagnostické výskumné kritériá pre Alzheimerovu chorobu založené na prítomnosti klinického fenotypu a prítomnosti amyloidu, čo sa odráža v mozgovomiechovom moku. V súčasnosti je profesor Scheltens riaditeľom Alzheimerova centra v Amsterdame.


Sme veľmi hrdí na to, že sa taký uznávaný profesionál rozhodol byť súčasťou našej platformy. Tešíme sa na našu spoluprácu.

Comments


bottom of page